ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0104)


22 Mar 67
6
1

DGA-67-0104 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67039431654
งบประมาณ 792,000.00 บาท
2 ครั้ง