ประกาศราคากลางงานจ้างทำของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0103)


21 Mar 67
5
1

DGA-67-0103 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67039374132
งบประมาณ 299,999.00 บาท