ประกาศราคากลางงานงานจัดจ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ศรีราชา ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0101)


15 Mar 67
3
1

DGA-67-0101 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67039276170
งบประมาณ 500,000.00 บาท
2 ครั้ง