ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๕ (Digital Transformation Program: DTP#5) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0080)


28 Feb 67
13
1

DGA-67-0080 ครั้งที่ 2 ราคากลาง erp

เลขที่โครงการ 67029471592
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
7 ครั้ง