ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในพื้นที่ของสำนักงานชั่วคราว สพร. ระยะเวลา ๖ เดือน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0092)


19 Feb 67
6
1

DGA-67-0092 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67029297343
งบประมาณ 200,000.00 บาท
1 ครั้ง