ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0087)


16 Feb 67
10
1

DGA-67-0087 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67029183915
งบประมาณ 3,199,999.00 บาท
2 ครั้ง