ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบงาน (Application Performance monitoring) (APM): Dynatrace ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0089)


15 Feb 67
14
1

DGA-67-0089 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67029257185
งบประมาณ 550,000.00 บาท
7 ครั้ง