ประกาศราคากลางงานจ้างบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0086)


5 Feb 67
20
1

DGA-67-0086 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67029045392
งบประมาณ 79,200,000.00 บาท
14 ครั้ง