ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๕ (Digital Transformation Program DTP#5) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (DGA/67/0080)


22 Jan 67
15
1

DGA-67-0080 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67019364777
5 ครั้ง