ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ DG Learning Portal และระบบ e-learning ประจำปี 2567 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0077)


12 Jan 67
16
1

DGA-67-0077 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67019149972
งบประมาณ 350,000.00 บาท
6 ครั้ง