ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บริเวณชั้น ๕-๖, ๑๑, ๑๖-๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ (DGA/67/0076)


28 Dec 66
28
1

DGA-67-0076 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
16 ครั้ง