ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0073)


15 Dec 66
11
1

DGA-67-0073 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66129195277
งบประมาณ 1,280,000.00 บาท
4 ครั้ง