ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายอุปกรณ์เครือข่ายปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมระบบสืบค้นคำพิพากษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0057)


10 Nov 66
24
1

DGA-67-0057 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66119126324
งบประมาณ 731,000.00 บาท
7 ครั้ง