ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0053)


9 Nov 66
11
1

DGA-67-0053 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66119100190
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
4 ครั้ง