ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษา (MA) Hardware อุปกรณ์ DG-Link และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0050)


30 Oct 66
15
1

DGA-67-0050 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66109305034
งบประมาณ 10,007,100.00 บาท
6 ครั้ง