ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐแห่งที่ 2 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0049)


30 Oct 66
15
1

DGA-67-0049 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66109304013
งบประมาณ 19,955,000.00 บาท
7 ครั้ง