ประกาศยกเลิก ประกวดราคางงานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๖ หรือ Digital Government Awards 2023 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/66/0186)


20 Sep 66
11
1