ประกาศเพิกถอนการยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบ Cyber Security ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


19 Mar 67
12
1