ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/67/0059


1 Feb 67
15
1