ประกาศเยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการผลิต และเผยแพร่รายการด้าน การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0173)


23 Aug 66
10
1