ยกเลิกประกาศเชิญชวน งานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0062)


18 พ.ย. 63
1234
1

DGA-64-0062 ยกเลิกประกาศเชิญชวน

12345 ครั้ง