ยกเลิกประกาศเชิญชวน งานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0062)


18 Nov 63
176
1

DGA-64-0062 ยกเลิกประกาศเชิญชวน

26 ครั้ง