ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐเพื่อประชาชน (CITIZEN Portal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0319)


5 Mar 64
101

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐเพื่อประชาชน (CITIZEN Portal)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0319)

1

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0319

20 ครั้ง