ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐเพื่อประชาชน (CITIZEN Portal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0319)


5 มี.ค. 64
1234

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐเพื่อประชาชน (CITIZEN Portal)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0319)