ยกเลิกประกาศงานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานชั้น 2 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (DGA/63/0325)


17 ก.พ. 64
102
1