ยกเลิกประกาศเชิญชวน จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานชั้น ๒ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (DGA/63/0325)


27 ต.ค. 63
170
1

DGA-63-0325 ยกเลิกประกาศเชิญชวน

29 ครั้ง