ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอและบริหารจัดการรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0203)


24 มิ.ย. 63
250

 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอและบริหารจัดการรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0203)

1