ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0187)


22 Jun 63
226
1

DGA-63-0187 ยกเลิกประกาศเชิญชวน

51 ครั้ง