ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือกงานจ้างดำเนินการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0182)


15 พ.ค. 63
228
1

DGA-63-0182 ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก

88 ครั้ง