ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินผลองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562ฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป DGA/63/0092


19 Dec 62
264

ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินผลองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562ฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป DGA/63/0092

1

ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาฯ DGA-63-0092

118 ครั้ง