ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Blockchain for Medical Health ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0315)


28 Feb 63
334
1

ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 (DGA-62-0315)

139 ครั้ง