ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดและวิเคราะห์ข้อมูล (Government Open Data and Data Analytic Portal) ของ สพร. (DGA/62/0195)


2 ส.ค. 62
283

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดและวิเคราะห์ข้อมูล (Government Open Data and Data Analytic Portal) ของ สพร. (DGA/62/0195)

1