ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างตัดเสื้อสูทสำหรับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 82 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


31 Jul 62
276

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างตัดเสื้อสูทสำหรับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 82 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

1

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

112 ครั้ง