ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างตัดเสื้อสูทสำหรับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 82 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


31 ก.ค. 62
1234

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างตัดเสื้อสูทสำหรับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 82 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

1

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

12345 ครั้ง