ยกเลิกประกาศจ้างโครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดคุณภาพและความปลอดภัยด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบบ G-Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/61/0309


26 พ.ย. 61
679
1

ยกเลิกประกาศ

261 ครั้ง