ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


10 เม.ย. 61
1234
1

ยกเลิกประกาศ

12345 ครั้ง