ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


10 Apr 61
1213
1

ยกเลิกประกาศ

282 ครั้ง