ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


24 Oct 60
568

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวอฟต์แวร์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1