ยกเลิกประกาศจ้างโครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดคุณภาพและความปลอดภัยด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบบ G-Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/61/0309


7 มี.ค. 62
617
1

ยกเลิกประกาศ

191 ครั้ง