ยกเลิกประกาศจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0067


28 ม.ค. 62
1234
1

ยกเลิกประกาศ

12345 ครั้ง