ประกาศยกเลิกการคัดเลือก งานจ้างบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0025)


22 Sep 66
9
1

DGA-67-0025 ประกาศยกเลิกการจัดจ้าง

เลขที่โครงการ DGA/67/0025
งบประมาณ 6,134,695.20 บาท
2 ครั้ง