ประกาศยกเลิกการคัดเลือก งานจ้างบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ Cloud ของบริการ DG-Cloud สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0151)(ครั้งที่ 2)


16 Aug 65
26
1

DGA-65-0151_2 ประกาศยกเลิกครั้งที่ 2

เลขที่โครงการ 65057445442
งบประมาณ 5,400,000.00 บาท