ยกเลิกการคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิจัยระบบปัญญาประดิษฐ์รู้จำเสียงพูดสำหรับภาครัฐ (Automatic Speech Recognition) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0134)


31 Aug 65
25

1

DGA-65-0134 ประกาศยกเลิกการคัดเลือก

เลขที่โครงการ 65037271731
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท