ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 หรือ Digital Government Awards 2022 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/65/0220) (ครั้งที่ 1)


14 Sep 65
27
1

DGA-65-0220 ยกเลิกประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65087306660
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท