ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการผลิตและเผยแพร่รายการด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0237)


3 Oct 65
24
1

DGA-65-0237 ประกาศยกเลิกประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65087724791
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
1 ครั้ง