ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบต้นแบบการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain-based e-Vothing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/65/0245)


26 Sep 65
26
1

DGA-65-0245 ยกเลิกประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65087652812
งบประมาณ 936,000.00 บาท