ประกาศยกเลิกการคัดเลือก งานจ้างบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ Cloud ของบริการ DG-Cloud สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีคัดเลือก


16 Aug 65
71

1

DGA-65-0151_2 ประกาศยกเลิกครั้งที่ 2

เลขที่โครงการ 65057445442
งบประมาณ 5,400,000.00 บาท
1 ครั้ง