ประกาศยกเลิกการคัดเลือก งานจ้างบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ Cloud ของบริการ DG-Cloud สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0151)(ครั้งที่ 1)


25 พ.ค. 65
17
1

DGA-65-0151 ประกาศยกเลิก

เลขที่โครงการ 65047236946
งบประมาณ 5,400,000.00 บาท
1 ครั้ง