ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) DGA/65/0139 (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


17 May 65
30
1

DGA-65-0139 ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 65037513004
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
1 ครั้ง