ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์รู้จำเสียงพูดสำหรับภาครัฐ (Automatic Speech Recognition) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) (DGA/64/0272) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


20 Dec 64
55
1

DGA-64-0272_2 ประกาศยกเลิก

เลขที่โครงการ 64117175880
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
2 ครั้ง