ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาเครื่องมือสืบค้นข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลเปิด (Search Engine for Improvement Open Data Platform)(ครั้งที่ ๒)ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0263)


3 Dec 64
33
1

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64117014673
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
2 ครั้ง