ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0268)


15 Nov 64
56
1

DGA-64-0268 ยกเลิกประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64097539536
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
10 ครั้ง