ประกาศยกเลิกการเชิญชวน งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในพื้นที่ของสำนักงานระยะเวลา ๔ เดือน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0043)


19 Oct 64
40
1

DGA-65-0043 ประกาศยกเลิก

เลขที่โครงการ 64097718775
งบประมาณ 150,000.00 บาท
4 ครั้ง