ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์รู้จำเสียงพูดสำหรับภาครัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/64/0272)


9 Nov 64
40
1

DGA-64-0272 ประกาศยกเลิก

เลขที่โครงการ 64097529801
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
1 ครั้ง